img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

UPOZORNENIE

Milí priatelia a podporovatelia, vzhľadom na to, že tento rok nie sme v zozname žiadateľov o 2%, Vám chceme dať možnosť nám ich predsa len darovať. Vďaka ochote našich priateľov v inej organizácii (Škola športu LABRADOR) tu táto možnosť je. Viac v časti "2%".

Vítame Vás "u nás"

Ako občianske združenie Spoločenstvo OTCOV DOM, už niekoľko rokov poskytujeme zázemie ľuďom s rôznym znevýhodnením v bezbariérovom dome Otcov dom v obci Krahule. Niektorí prichádzajú, aby prekonali kritické obdobie svojho života, načerpali nových síl a odvážili sa pre ďalší krok do života, iní zasa aby zmenili prostredie a prežili spolu s nami pár dní, oddýchli si, pookriali a opäť sa vrátili k svojím rodinám.
 
Od januára 2017 v rámci Otcovho domu funguje i denný stacionár. Ľudia s rôznym znevýhodnením do stacionára prichádzajú ráno a popoludní odchádzajú domov. Počas dňa sa venujú rôznym aktivitám, ktoré podnecujú ich rozvoj a zručnosti, ale i nadobúdajú a rozvíjajú priateľské vzťahy.