img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Právnické osoby

1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
 
IČO:                       50059980
Právna forma:       občianske združenie
Obchodný názov: Škola športu LABRADOR
Sídlo
:                     Nám. Ľ. Svobodu 12, 974 09 Banská


2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
3. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Škola športu LABRADOR nemá SID, tak kolónku SID nechajte prázdnu.

4. 
Informáciu o poukázanej sume pre Školu športu LABRADOR poslať jedným zo spôsobov, ktorý Vám vyhovuje:
  • poukázanú sumu 2% poslať sms na mobil: 0907 400 708
  • prípadne kópiu vyhlásenia mailom na: otcovdom@gmail.com
  • alebo poslať kópiu vyhlásenia poštou na adresu:  Spoločenstvo OTCOV DOM, Krahule 153, 967 01 Kremnica
BEZ TEJTO INFORMÁCIE SA K NÁM PENIAZE NEDOSTANÚ!