img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov v roku 2017
1. Vyžiadať od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy, v ktorom je uvedený prijímateľ Škola športu LABRADOR.
Potrebné údaje k poukázaniu (v pred vyplnenom formulári sú už uvedené):
 
IČO:                        50059980
Právna forma:       
občianske združenie
Obchodný názov: Škola športu LABRADOR
Sídlo
:                      Nám. Ľ. Svobodu 12, 974 09 Banská Bystrica

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručiť do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
4. Informáciu o poukázanej sume poslať jedným zo spôsobov, ktorý Vám vyhovuje:
  • poukázanú sumu 2% poslať sms na mobil: 0907 400 708
  • prípadne kópiu vyhlásenia mailom na: otcovdom@gmail.com
  • alebo poslať kópiu vyhlásenia poštou na adresu:  Spoločenstvo OTCOV DOM, Krahule 153, 967 01 Kremnica
BEZ TEJTO INFORMÁCIE SA K NÁM PENIAZE NEDOSTANÚ!