img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Fyzické osoby

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
 
IČO:                        50059980
Právna forma:       občianske združenie
Obchodný názov: Škola športu LABRADOR
Sídlo
:                      Nám. Ľ. Svobodu 12, 974 09 Banská Bystrica
 
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
3. Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
4. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Škola športu LABRADOR nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.
5.
Informáciu o poukázanej sume pre Školu športu LABRADOR poslať jedným zo spôsobov, ktorý Vám vyhovuje:
  • poukázanú sumu 2% poslať sms na mobil: 0907 400 708
  • prípadne kópiu vyhlásenia mailom na: otcovdom@gmail.com
  • alebo poslať kópiu vyhlásenia poštou na adresu:  Spoločenstvo OTCOV DOM, Krahule 153, 967 01 Kremnica
BEZ TEJTO INFORMÁCIE SA K NÁM PENIAZE NEDOSTANÚ!