img
Spoločenstvo
„Prijímanie napĺňa ruky, dávanie napĺňa srdce“
M. Seemann

Ako poukázať 2%

Vzhľadom na to, že v tomto roku nie sme v zozname žiadateľov o 2%, Vám chceme dať možnosť nám ich predsa len darovať. Vďaka ochote našich priateľov v inej organizácii (Škola športu LABRADOR) tu táto možnosť je. 
 
     UPOZORNENIE
To, čo je nevyhnutné, je, že ktokoľvek - právnická osoba alebo fyzická osoba - ktorá sa rozhodne nám darovať 2%, nám MUSÍ poslať informáciu o poukázanej sume jedným zo spôsobov, ktorý mu vyhovuje:
  • poukázanú sumu 2% poslať sms na mobil: 0907 400 708
  • prípadne kópiu vyhlásenia mailom na: otcovdom@gmail.com
  • alebo poslať kópiu vyhlásenia poštou na adresu:  Spoločenstvo OTCOV DOM, Krahule 153, 967 01 Kremnica
BEZ TOHTO POTVRDENIA SA K NÁM PENIAZE NEDOSTANÚ!
  
Získané peňažné prostriedky použijeme na zabezpečenie prevádzky denného stacionára a bezbariérového bývania Otcov dom v Krahuliach.
V prípade, že sa rozhodnete venovať Vaše 2% v prospech našich aktivít, Vám vopred zo srdca ďakujeme.